skip to Main Content

Sosyal hukuk devletinin bir gereği olarak üstendikleri kamusal hizmetleri yerine getiren idari kurumlar, zaman zaman yürüttükleri faaliyetler ile alakalı olarak gerçek veya tüzel kişilerin haklarına müdahale edebilmektedirler. Anayasa’da güvence altına alınan idari işlemlerin hukuka uygunluğunun sağlanması ve vergilerin ancak yasayla konulabileceği temel ilkeleri ekseninde, hakları zarar görenler kurumlar nezdinde itiraz ederek veya mahkemelerde dava açarak haklarını arayabilirleri

Demir&Yıldız Hukuk Bürosu olarak, İDARE VE VERGİ HUKUKU alanında,

  • İdarenin ve ilgili vergi dairesinin hukuka aykırı işlemine karşı, merci nezdinde itiraz yapma
  • Hukuka aykırı idari işlemlere karşı iptal davası açma,
  • Hukuka aykırı idari işlemlerden doğan zararlar için tam yargı davası açma,
  • İdari para cezalarına karşı, itiraz ve diğer süreci takip etme,
  • Vergi tarhı, Vergi tahakkuku, Tahsili ve Vergi ziyaı cezalarına ilişkin ortaya çıkan her türlü hukuki sorunun çözümünü takip etme faaliyetlerini sürdürmekteyiz.
Ara
Yol Tarifi