skip to Main Content

Büromuz yoğun olarak faaliyet göstermiş olduğu gayrimenkul ve kentsel dönüşüm hukuku alanlarında yerli ve yabancı müvekkillerine bu alanlara ilişkin her türlü işlem ve uyuşmazlık ile ilgili olarak danışmanlık ve avukatlık hizmetini vermektedir.

Gayrimenkul ve Kentsel Dönüşüm Hukuku alanında büromuzun sunmuş olduğu hukuki hizmetlerin başlıcaları aşağıdaki şekildedir;

– Tapu kayıtları ve imar durumu incelemeleri yapılması ve detaylı tespit raporlarının hazırlanması.

– İmar planlarının askı sürecinde itirazların yapılması ve iptal davalarının takibi.

– İnşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi başvuruları konusunda danışmanlık verilmesi.

– Nevi değişikliği, ifraz, tevhit, taksim de dahil olmak üzere Tapu Müdürlükleri nezdinde her türlü işlemin gerçekleştirilmesi.

– İş ortaklığı, proje finansmanı, teminat sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi.

– Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin ve eser sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi.

– İş geliştirme, mimarlık, inşaat, inşaat yönetimi, proje yönetimi, pazarlama, işletme, lisans, aracılık, simsarlık sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi.

– Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak bilinen 6306 sayılı Kanunun uygulanması için gerekli tüm hukuki sürecin baştan sona kadar takibi.

– Site ve benzeri toplu konut projelerine ilişkin hukuki alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve yönetim planlarının hazırlanması.

– Kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar kapsamında danışmanlık verilmesi ve davaların takibi.

– Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması. 

– Kira, rehin ve ipotek sözleşmelerinin hazırlanması.

– Müdahalenin önlenmesi ve ecrimisil davalarının takibi.

– Gayrimenkulün ayıplı ve eksik inşasından kaynaklı davaların takibi.

– Tapu iptal ve tapu düzeltme davalarının takibi.

– Kira tespiti ve uyarlama davalarının takibi.

– Ortaklığın giderilmesi davalarının takibi.

– İntifa veya sükna gibi sınırlı ayni hakların kurulması; rehin ve ipotek tesisi.

– Kira sözleşmelerinden kaynaklanan kira tespiti, uyarlama ve tahliye davalarının takibi.

– Orman vasfını kaybetmiş 2-B alanlar üzerinde mülkiyet kurulmasına yönelik hukuki destek verilmesi.

Ara
Yol Tarifi