skip to Main Content

DEMİR & YILDIZ
HUKUK BÜROSU

HİZMETLER

Ceza Hukuku

İnsan toplumu sosyal barışa ihtiyaç duyar. Sosyal barış olmaksızın toplumların yaşamaları ve varlıklarını devam ettirebilmeleri imkansızdır. Herkesin dilediği …

Devamını Oku

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku, Türk Hukuku’na göre yabancılara uygulanan kurallar ile milletlerarası anlaşmaların Anayasa’nın 90. maddesi gereğince Türk Hukuku’na dâhil olmasıyla …

Devamını Oku

Vatandaşlık Hukuku

Özellikle son yıllarda yoğun miktarda göç alan ülkemizde, Demir&Yıldız Hukuk Bürosu vatandaşlık hukuku alanında da hizmet vermektedir. Yabancılık ilişkisi …

Devamını Oku

Anayasa ve İnsan Hakları Hukuku

20.ve 21.yüzyılda yaşanan fabrikalaşma ve seri üretim anlayışına paralel olarak,işletmelerin piyasalara büyük miktarlarda mal ve hizmet sunumuyla bi…

Devamını Oku

Gayrimenkul ve Kentsel Dönüşüm Hukuku

Büromuz yoğun olarak faaliyet göstermiş olduğu gayrimenkul ve kentsel dönüşüm hukuku alanlarında yerli ve yabancı müvekkillerine bu alanlara ilişkin her türlü .…

Devamını Oku

İcra ve İflas Hukuku

Büromuzda yerli ve yabancı şirket ve gerçek kişilerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Temel prensibimiz, müvekkilin alacağına en hızlı, etkili …

Devamını Oku

İdare ve Vergi Hukuku

Sosyal hukuk devletinin bir gereği olarak üstendikleri kamusal hizmetleri yerine getiren idari kurumlar, zaman zaman yürüttükleri faaliyetler ile alakalı olarak gerçek veya tüzel kişilerin hakları…

Devamını Oku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku alanındaki faaliyet alanımız genel olarak, yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye Cumhuriyeti’nde tescilini, yurt dışında yerleşik şirketlerin Türkiye’de şube ve irtibat bürolarının kurulmasını, ortak teşebbüsler ve  …

Devamını Oku

İş Hukuku

İş hukuku işçilerle işverenler arasındaki iş ilişkilerini ve sonuçlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. İş hukukunun temel ögesi işçi olduğundan, insan odaklı…

Devamını Oku

Medeni Hukuk

Medeni hukuk alanında, şahıslar arasında medeni hak ve yükümlülüklerden, ailevi ilişkilerden, mallar üzerindeki hak ve yetkilerden, borç ilişkilerinden ve mirasa ilişkin uyuşmazlıklardan…

Devamını Oku

Tüketici Hukuku

20.ve 21.yüzyılda yaşanan fabrikalaşma ve seri üretim anlayışına  paralel olarak,işletmelerin piyasalara büyük miktarlarda mal ve hizmet sunumuyla birlikte bu mal ve hizmetlerin…

Devamını Oku

Tazminat Hukuku

Tazminat davalarının uygulanma alanı bulabilmesi için, tazminatı gerektiren vakıanın haksız fiil teşkil etmesi ve bireylerin bu fiilden doğrudan ya da dolaylı  .…

Devamını Oku

İLETİŞİM

Kocatepe Mah. Aydede Cad. No:13 K:2 D:4 Talimhane, Beyoğlu-İstanbul

Ara
Yol Tarifi